Vedtagne regler, principper, m.m

Aftale om kolonibetaling okt. 2017 Kolonibetaling 

 

Princip for overnatning sept. 2017 Princip overnatning

 

Princip for kontaktpædagoger sept. 2017  Princip kontaktpædagog

 

Princip om opbevaring af oplysninger sept. 2017 Princip opbevaring

 

Regel om tillidshverv sept. 2017 Regel tillidshverv