Trivsel

ØNSKER DU EN SAMTALE OM DIT BARNS TRIVSEL?

Du er altid velkommen til at kontakte dit barns kontaktpædagog eller en anden medarbejder som dit barn har et godt forhold til. Er du i tvivl om, hvem det er bedst for dig at tale med, er du også velkommen til at kontakte souschef Sanne Thorvil: .

 

Se liste over kontaktpædagoger her.

Se liste over alle medarbejdere her.

 

ALLE NYE BØRN FÅR EN TRIVSELSAMTALE

I forlængelse af trivselvurderingerne, afholder kontaktpædagogerne trivselsamtaler med alle børn i deres respektive klasse. Vores tilgang er holistisk, hvor alle aspekter af barnets liv italesættes og spørges ind til. Trivsel i klub, venskaber, social og faglig trivsel i skolen, foreningsliv med mere. 

Dette giver et rigtig godt udgangspunkt til at vurdere barnets trivsel, samtidig som at barnet oplever et fortrolig forum med en nærværende kontaktpædagog.

 

TILBUD TIL FORÆLDRE OM TRIVSELSAMTALER EFTER 3 MÅNEDER

Når dit barn har gået 3 måneder i Pumpestationen, har I mulighed for at bede om en trivselssamtale. Mødet foregår i udgangspunktet med barnets kontaktpædagog, hvor vi gennemgår barnets generelle trivsel i klubben, overgangen til klub, venskaber og fællesskab, sociale kompetencer og eventuelle særlige bemærkninger. Perioden hvor trivselsamtalerne bliver afholdt i, bliver udmeldt i vores nyhedsbrev.

 

VI TRIVSELVURDERER ALLE NYE BØRN

Når barnet har gået i Pumpestationen i ca. 3 måneder, arbejder kontaktpædagogerne systematisk med at trivselsvurdere (screene) hver enkelt barn. Skulle der være nogle punkter, hvor barnet befinder sig i gul eller rød zone, bliver der iværksat handleplaner - som kontaktpædagogerne arbejder med. Dette, for at kortligge omstændighederne og yde en relevant indsats, for at samtlige opstartede børn - får de bedst mulige betingelser for en god trivsel.
De bliver vurderet ud fra følgende tematikker: Grundstemning, konflikter, sociale relationer (fællesskab), sociale kompetencer, sundhed, kontakt, motorik, sprog og forældresamarbejde.

Der arbejdes ud fra følgende skema: Download: Trivselsvurdering skema 2019 (pdf - 226 kb)

 

Info omkring trivselsvurdering og børne-trivselssamtaler,
kontakt: Andreas Fløde, Trivselsvurderingskoordinator: