PÆDAGOGIK & TRIVSEL

Det er naturligt og vigtigt at børn kommer til at stå på egne ben, og ikke bliver pakket ind i vat og bomuld, men langsomt lærer at være medbestemmende og tage medansvar.

 

I klubben kan vi tilbyde udfordrende lege, ferieture, udflugter, m.m. for under trygge rammer at give børnene nogle gode og spændende oplevelser med kammeraterne, samtidig med vi arbejder med udvikling af børnenes kompetencer som beskrevet nedenfor.

 

Har du spørgsmål til vores pædagogiske praksis - generelt eller specifikt i forhold til dit barn - er du altid velkommen til at henvende dig til:

 

Souschef Sanne Thorvil,

 

Læs om Pejlemærker & Grundkompetencer nedenfor eller hent denne folder for uddybende beskrivelse: Pædagogisk grundlag, klub og hjem 

 

ALLE NYE BØRN FÅR EN TRIVSELSAMTALE

I forlængelse af trivselvurderingerne, afholder kontaktpædagogerne trivselsamtaler med alle børn i deres respektive klasse. Vores tilgang er holistisk, hvor alle aspekter af barnets liv italesættes og spørges ind til. Trivsel i klub, venskaber, social og faglig trivsel i skolen, foreningsliv med mere. 

Dette giver et rigtig godt udgangspunkt til at vurdere barnets trivsel, samtidig som at barnet oplever et fortrolig forum med en nærværende kontaktpædagog.

 

TILBUD TIL FORÆLDRE OM TRIVSELSSAMTALER EFTER 3 MÅNEDER

Når dit barn har gået 3 måneder i Pumpestationen, har I mulighed for at bede om en trivselssamtale. Mødet foregår i udgangspunktet med barnets kontaktpædagog, hvor vi gennemgår barnets generelle trivsel i klubben, overgangen til klub, venskaber og fællesskab, sociale kompetencer og eventuelle særlige bemærkninger. Perioden hvor trivselsamtalerne bliver afholdt i, bliver udmeldt i vores nyhedsbrev.

 

VI TRIVSELVURDERER ALLE NYE BØRN

Når barnet har gået i Pumpestationen i ca. 3 måneder, arbejder kontaktpædagogerne systematisk med at trivselsvurdere (screene) hver enkelt barn. Skulle der være nogle punkter, hvor barnet befinder sig i gul eller rød zone, bliver der iværksat handleplaner - som kontaktpædagogerne arbejder med. Dette, for at kortligge omstændighederne og yde en relevant indsats, for at samtlige opstartede børn - får de bedst mulige betingelser for en god trivsel.
De bliver vurderet ud fra følgende tematikker: Grundstemning, konflikter, sociale relationer (fællesskab), sociale kompetencer, sundhed, kontakt, motorik, sprog og forældresamarbejde.

Der arbejdes ud fra følgende skema: Download: Trivselsvurdering skema 2019 (pdf - 226 kb)

Pumpestationen's pejlemærker

pumpestationen pejlemærker