KONTAKTPÆDAGOGORDNING

Har du brug for at tale med en pædagog om dit barns trivsel?

 

For at sikre den bedst mulige introduktion af nye børn i klubben, har Pumpestationen en kontaktpædagogordning.

 

Kontaktpædagogernes opgave er at skabe relationer både til børnene, forældrene og skolerne.

Har du brug for at tale med en pædagog, kan du altid henvende dig til dit barns kontaktpædagog eller til souschef Sanne Thorvil:

 

KLASSETURE OG BØRNETRIVSEL

Minimum én gang hver anden måned, bliver der afholdt klasseture, hvor kontaktpædagogen arrangerer en udflugt for den pågældende kontaktklasse. Her har børnene mulighed for at få et bedre kendskab til sin kontaktpædagog, samt vedligeholdelse og udvikling af klasse-fællesskabet.
Det enkelte barn har også mulighed til at få en børnetrivselssamtale, på disse ture.

 

Find dit barns kontaktpædagog her.