IND- & UDMELDELSE, KONTINGENT & FRIPLADS

Spørgsmål vedrørende stamkort og dit barns medlemsskab kan rettes til vores administration: 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Du er hjerteligt velkommen til at komme og kigge - hvis I er en større gruppe beder vi dog om at I lige ringer først.. Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe. Vi glæder os til at se dig.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Indskrivning og udmelding

Skal ske via den centrale pladsanvisning på

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stamkort

Vi har brug for dit barns data. Udfyld stamkortet elektronisk her

 

Bemærk: Udfyldelse af stamkort er ikke det samme som indmeldelse. Indmeldelse skal ske til den centrale pladsanvisning som beskrevet ovenfor.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medlemskontingent

Kontingentet opkræves af Københavns Kommune hvis man bor i kommunen.

Det koster i 2022 454 kr./måneden. Juli er betalingsfri.

 

Fra 8. klasse er medlemskabet kontingentfri.

 

Bemærk at hvis man ikke bor i Kbh. Kommune opkræver din egen kommune kontingentet efter den takst som kommunen har bestemt for hhv. fritidsklub og ungdomsklub.


Økonomisk friplads: 
Betalingen kan nedsættes, hvis din husstand har en lav eller moderat indkomst.


Ved nyoptagelse skal en ansøgning om fripladstilskud være sendt til forældrebetalingen indenfor 2 måneder fra indmeldelsesdatoen, for at et eventuelt fripladstilskud kan få virkning tilbage fra indmeldelsesdatoen. 

Du skal ansøge digitalt med NemID til: https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?p=koebenhavn&k=101 

 

 

Yderligere information fåes her:

http://www.kk.dk/da/borger/pasning-og-skole/pasning

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Friplads

Betalingen kan nedsættes, hvis din husstand har en lav eller moderat indkomst.

 

2022 er indtægtsgrænserne for fripladstilskud: 

 

Husstandsindkomst til og med 187.900 kroner før skat: hel friplads.

Husstandsindkomst mellem 187.901 kroner og 583.699 kroner før skat: delvis friplads.

Husstandsindkomst 583.700 kroner eller mere før skat: fuld forældrebetaling.

 

For hvert hjemmeboende barn under 18 år - ud over det første hjemmeboende barn - forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kroner.

 

For enlig forsørgere forhøjes indtægtsgrænserne med 65.747 kroner.

 

 

BEMÆRK, at priserne er anderledes såfremt man ikke bor i Kbh. Kommune.

 

Læs mere om mulighederne for friplads, samt indtægtsgrænser på

https://www.kk.dk/borger/pasning-og-skole/priser-og-tilskud/soeg-oekonomisk-fripladstilskud