Guide: Tilmelding til aktiviteter

I Pumpestation har vi en lang række aktiviteter for vores medlemmer. Al information om aktiviteter og kolonier sker gennem vores som udsendes hver torsdag. Du kan skrive til  for at blive tilmeldt vores nyhedsbrev.

 

 

Der kan være forskel på hvordan man tilmelder sig og betaler for aktiviteterne. Se her hvordan du gør:

 

TILMELDNING TIL HVERDAGSAKTIVITETER INKL. TURE UD AF HUSET

Vores værksteder har hver dag masser af aktiviteter du bare kan møde op til uden tilmelding. Men nogle aktiviteter kan det være nødvendigt at tilmelde sig til, f.eks. ture ud af huset.

 

Hvordan: Vi sætter tilmeldingslister op på den store opslagsvæg overfor Info-skranken i klubben. Her kan medlemmerne selv skrive sig på med navn, klubnr. og skole/klasse.

 

Betaling: Hvis der er egenbetaling på aktiviteten trækkes pengene automatisk fra medlemmets aktivitetskonto. Egenbetaling for disse aktiviteter overstiger aldrig 50 kr. Husk at indsætte et beløb på dit barns aktivitetskonto, så der er noget at trække af:

https://pumpestationen.fritid.net/portal

 

 

TILMELDING TIL ØVRIGE AKTIVITETER

Nogle aktiviteter kræver at det er forældrene som tilmelder barnet. Det kan være fordi aktiviteten koster lidt mere i egenbetaling og/eller at aktiviteten kræver bindende tilmelding. I nogle tilfælde kan en aktivitet også kræve at vi indhenter særlig tilladelse fra forældrene. Det gælder f.eks. aktiviteter som ridning og sejl-aktiviteter.

 

Hvordan: Tilmelding skal typisk ske på mail til den pædagog som er ansvarlig for aktiviteten (vil fremgå når aktiviteten annonceres i vores nyhedsbrev).

 

Betaling kan ske med MobilePay (nr. 38034), bankoverførsel eller kontant. Ved betaling er det altid vigtigt at skrive barnets navn, klubnr. og koloniens navn, så vi ved hvem og hvad betalingen er for.

 

 

TILMELDING TIL RIDNING

Vores ride-ordning har sæsonstart i september måned og vi åbner for tilmelding midt i august. Når vi åbner for tilmelding vil det blive annonceret i vores nyhedsbrev som udsendes hver torsdag. Her vil det også fremgå, hvordan man tilmelder sig.

 

  

TILMELDING TIL KOLONIER

Kolonier annonceres i vores nyhedsbrev som udsendes hver torsdag. Her vil det også fremgå hvordan man tilmelder sig og hvad det koster.

 

Hvordan: Typisk skal tilmelding ske pr. mail til den pædagog som har kolonien og/eller ved aflevering af en tilmeldingsblanket i klubben.

 

Betaling for kolonier kan ske med MobilePay (nr. 38034), bankoverførsel eller kontant. Ved betaling er det altid vigtigt at skrive barnets navn, klubnr. og koloniens navn, så vi ved hvem og hvad betalingen er for.