Forældre-Info

Forældre er altid velkomne i klubben

Vi afholder jævnligt arrangementer, hvor også forældrene er velkomne - men derudover er man altid velkommen til at komme forbi og få en kop the eller kaffe.

 

Vi lytter til forældrenes ønsker og krav til institutionen og orienterer jer løbende om vores aktiviteter gennem vores nyhedsbrev.

 

Vi har også en forældrebestyrelse hvor brugerne af klubben,- forældre, personale og unge, udformer retningslinjer for klubbens virke og derigennem har lovformelig indflydelse på bl.a. økonomi, pædagogik, ferieture, og lignende.

 

Forældrerepræsentanterne til bestyrelsen vælges på det årlige forældremøde i september/oktober måned. 

 

Kontaktpædagogordningen

 

Alle børn i Pumpestationen får tildelt en kontaktpædagog.

Indsatsen gælder primært i 3/4. klasse.

 

Find din kontaktpædagog her: FIND KONTAKTPÆDAGOG